Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!14 april 2011

Växthus
- ett för inomhusbruk och ett för utomhusbruk
för att ta hand om känsliga plantor.
Båda bilderna är hämtade 
ur en en gamnmal bok
"Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln".
Boken var ämnad
både för professionella trädgårdsmästare 
och för andra intresserade.
Utgavs i flera upplagor 
under 1800- och tidigt 1900-tal.
Författare var Lindgren, Phil med flera
från Svensk Trädgårdsföreningen.Greenhouses
- one for indoor
and one for outdoor
for taking care of special plants.
Both pictures are
from an old book for gardeners
of all kind
"Guide to the Swedish Gardening".
Aimed for both professional gardeners
and others.
Published in several editions
during the late 19th century
and early 20th.
Authors: Lindgren, Phil and some more
from the Swedish Horticulture Society.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar