Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!31 mars 2010

Kungliga hufvudstäder
Idag några gamla vyer
från de nordiska huvudstäderna
Stockholm ( inkl. Rönninge) och Köpenhamn.
Royal Capitals
Today som old postcards
of the nordic capitals
Stockholm and Copenhagen.
från de nordiska huvudstäderna
Stockholm och Köpenhamn.

30 mars 2010

Mönster
Gamla böckers försättsblad
har ofta vackra mönster.
Klicka gärna upp bilden
- då kommer mönstret tydligare fram.
Kanske passande för scrapbooking?


Patterns
Old book´s cover page often have beautiful design.
If you enlarge the pictures
you´ll see the pattern better
of those I show.
Perhaps suitable for scrapbooking?

29 mars 2010

Tabeller
Klicka upp dem så texten kan läsas!

Tables
I guess mostly interrested to swedes....?....
Härliga annonser
... från förra seklets början....Lovely advertises
... from the early 20th century....

27 mars 2010

Gulddekor
Vackra framsidor till två reseskildringar
från förra seklet
med text i guld.
Golden decor
Beautiful fronts of two travelogues
from last turn of the century
with text in gold.

26 mars 2010

Räknehäften
från tidigt 1900-tal och från 1950-tal.
Och ett häfte för stenografi
- upptryckta till numera nedlagda Hänells Bokhandel
i Hässleholm.


Excercise books
...for writing numbers and countings
-from the early 20th century and from 1950s

The blue book is an exercise book for writing shorthand
- printed especially for
the former bookstore Hänells
in Hässleholm.

24 mars 2010

21 mars 2010

Bokskönheter
Här några klassiker i vackra utgivningar
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal-
Snoilsky, Dumas och Rydberg
- och en dedikation från insidan av Rydbergs bok.
Beautiful books
Here som classic books
in editions
from the late 19th and early 20th century
of the author Dumas
and the swedish authors Rydberg and Snoilsky.
And a dedication
from the inside of the book of Rydberg.

20 mars 2010

A, B, C
Några insidor ur A-B-C-böcker från sent 1800-tal

A, B, C
Some insides of some A-B-C books
from the 19th century.

17 mars 2010

Musik
Ännu några vackra framsidor av gamla noter.


Music
Some more fronts of lovely old sheet music.