Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!10 mars 2010

Bondepraktikan
... välkänd för de flesta svenskar
- inte minst på landsbygden.
I den har bönder under långliga tider
fått råd och anvisningar
för skötseln året runt av sin gård.
Här försättsbladet till en Bondepraktika utgiven 1839.
Och så några insidor från den.
Och från en gammal ört-läke-bok.
Kanske de kan vara till glädje
- inte minst den vackra texten i sig.
Bondepraktikan
(Free transl.: The Farmers Practice)
.... well known to most swedes
- especially to those who lives in the rural areas.
From this book farmers got
for a long period of times
adwises for how to run their farm
a year round.
Here i s a cover sheet from a Bondepraktika
published1839.
And some of the inside.
And also some of the inside
of an old herb medicine book.
Hope they can be of joy for some
- not least the beautiful text it self.

1 kommentar: