Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!31 mars 2011

Vackra almanackor III!
Från insidorna i mina nyinköpta almanckor:
svensk statistik
i vacker gotisk skrift.

Och det intressanta namnet på pärmen till de äldsta
visar vem de tillhört.
Hon gjorde små egna anteckningar varje dag
om sin och gårdens vardag.
Intressant läsning!


Beauiful calenders  III
From the inside of my new purchased calenders:
Some information about the swedish society at that time
printed in gothic script.

On the inside of the cover 
you could read the name of the owner (noble name).
She made personal notes every day of the year 
about her every day life.
Interesting reading!

22 mars 2011

Vackra almanackor II
Insidor ur mina nyförvärvade almanckor
- titelblad med vackra jugendinramningar 
och vackert blommönster 
från en av pärmarnas insidor....
Beatiful calenders II
Some insides from my newly acquired calenders
- title pages with beautiful Art Noveau borders
and a beatutiful flower pattern
from the inside of one of the binders....

19 mars 2011

Vackra almanackor
... köpte jag härförleden på en loppis.
Några av dem visade sig särskilt speciella. 
Varför ska jag återkomma till...
Just nu nöjer vi oss med 
att njuta framsidorna!
Beautiful calenders....
... I bought in a flee market.
Some of them turn out to be vey special.
Why I will tell you more about later...
Let´s us now simply just 
enjoy the front pages!