Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!27 februari 2010

Handbok
i den nyare kokkonsten....
Framsida till kokbok av Aurora Livander
utgiven 1891.
En älskad pärla i mitt kokboksbibliotek.
Aurora ville råda bot på den "stora brist å mindre kokböcker"
som hon upplevde rådde vid den tiden.
Boken var avsedd att täcka kraven från
"såwäl det "bättre" borgerliga
som det "tarfligare kökets nutida fordringar"
som hon skrev.
Den lilla boken rymmer alla upptänkliga varianter av recept.
Över sexhundra (!) totalt.
Här finns också menyförslag för finare middagar
med upp till sju rätter (!) på menyn.
Intressant läsning.
Men det är också en vacker bok.
Framsidan med den arbetande - tidstypiskt klädda - köksan.
Den gotiska texten inne i boken.
Ja, till och med baksidan är vacker
med boktryckarens speciella lilla vinjett.

Handbook
for the newer cuisine ....
Front page of a cookbook written by Aurora Livander
published 1891.
A beloved gem in my cookbook library.
Aurora thought there was
a lack of "smaller cookbooks"
at that time.
The book was designed to meet the demands of both
"the" better "bourgeois as the more "humble"
kitchen contemporary claims ", she said.
This little book contains all possible variations
of recipes.
More than six hundred (!) in total.
There are also menu suggestions for fine dinings
with up to seven dishes (!) on the menu.
Interesting reading.
But it is also a beautiful book.
The front page with the kitchen maid cooking
- typically dressed for the time.
The Gothic text inside the book.
Even the back of the book is beautiful
with the book printer´s special little vignette.

26 februari 2010

Kungliga hufvudstaden...
... var alltid ett populärt bildmotiv
under den patriotiska viktorianska eran.
Här framsidan till en liten fotomapp
och en extra bild av kungliga slottet.
Och så framsidan till ännu en liten mapp
för papper från försäkringsbolaget Skandia.

The Royal capital ..
...was always a popular photo theme
during the patriotic Victorian era .
Here a frontpage of a photo folder
and an additional image of the royal palace.
And the front page to another small folder
for papers from the insurance company Skandia.

24 februari 2010

Resor....
... kan väl säga vara dagens "tema"...;-)
Framsidan på Bunyans klassiska "Kristen Resa" i en utgåva från 1895....
Den kan väl passa att para ihop med den vackra framsidan till en reseskildring från "det heliga landet" utgiven 1901.Travel ....
.... can be said to be todays "theme", right?!;-)...
Front page of Bunyan's classical "The Pilgrim's Progress" in an edition from 1895.
It may well fit to pair that with the beautiful front page
of a travelogue from the "Holy Land" published 1901.

23 februari 2010

Skolinfo från förra sekelskiftet....

School Information round 1900....
The first image´s text ask boys wich way they would like to chose in life.
The second says: "School. A school is a very useful establishment".

22 februari 2010

Viktorianska trycksaker...
...är alltid dekorerade med vackra vinjetter- roliga att använda som dekorationer i egna projekt. Jag kommer med många vinjetter av många olika slag. Här några små, enkla....
Victorian prints...
...are always decorated with beautiful vignettes. Those vignettes are fun to use as decorations in your own projects. I will give you many vignettes of many different kinds. Here some small, simple ones ...
Dagens bilder
är två Stockholms-vykort
...
....från början av 1900-talet. Det ena med motiv från Humlegården och det andra från Skeppsbron.

Todays pictures
are some lovely
Stockholm postcards
...
......from the early 20th century. One with a view of Humlegården and the other of Skeppsbron.

20 februari 2010

Idag: tre Ekströms-bilder.
Den första är en annons från 1916. Utmärkande anspråkslös.

Jästmjölet (bakpulver) tillverkades i Örebro Kemisk-Tekniska Fabrik.
Där tillverkades också en rad andra produkter- eau de cologne, håroljor mm.
Jästmjölet räknades upp bland deras produkter i en annan annons från 1888:
"Ekströms Patenterade Jästmjöl. (Oumbärligt för hvarje hushåll)"
Här (klicka) finns mer att läsa om Örebro Kemisk Tekniska fabrik & Ekström.
En Receptbok från 1929.
Nu finns den välkända söta rundmagade bagaren med på bild.

Ännu stod det då Örebro Kem.Tekniska fabrik på burkarna....


Today:
Three advertises
for Ekström products
(famous swedish comp.).
The first is from 1916.
It has not even an image- just the name of the product:
"H.E. Ekström yeast powder".

It was made at Örebro Chemicotechnical factory.
They made a lot of products at that time- eau de colognes, hair products etc.
In an advertise 1888 one could read of all their products- among them their yeast powder (baking powder):
"Ekströms patented yeast powder (indespensible for the household)"
Ekströms then seemed to focuse at the kitchen products....

A recipe book from 1929.
Now with the famous Ekström log:
the baker with the big belly.
Their products were still then made at Örebro Chem. Techn. factory.

19 februari 2010

Här en ljuvlig bild...
...av ett bedjande barn omgiven av en vacker ram av murgröna.
Och så ramen tom så attt du kan använda den i något av dina egna projekt.
Ha en bra dag!Here a lovely picture...
...with a praying child surronded by a frame of Ivy.
And then the frame empty for you to use in your own projects.
Have a nice day!

18 februari 2010

Jag älskar gamla bilder!
Under de dryga tre år som jag har bloggat har jag ofta suttit och surfat runt på nätet för att leta efter - och ladda hem - fina bilder. Eller bara för en stunds ögonfröjd! (länk i högerspalten till min andra blog)

"Bildvurm" har jag alltid haft. Därför har jag också själv hunnit samla på mig många bilder, böcker, noter och andra tryck.
Dom vill jag gärna dela med mig av till fler!

En del av "motiven" har trogna läsare av min andra blog redan skymtat nu och då genom åren. Men då har de oftast "bara" varit avfotade med kamera för att fungera som illustration till texten. Här är de scannade och kan också printas ut om du vill använda dem för scraping mm.

Jag törs inte lova att jag klarar att lägga ut en bild per dag....
Men jag ska göra det så ofta jag kan!

Läs mina enkla "regler" ovan!
Och jag blir jätteglad om du vill använda min badge (i högerspalten) för att länka tillbaka hit!

Min första "ge-bort-bild" blir framsidan på ett underbart tyskt trädgårdsmagasin från början av 1900-talet. Ur det magasinet kommer mer!;-)

I love old pictures!
I have often surfed on the web to look for - and download - nice images during the three years that I have blogged. Or just for a moment of "joy for the eyes"!;-)
(link to my other blog in the right column)

I´ve always had an passion for old pictures. Over the years I´ve my self have collected lots of images, old books, music sheets and other ephemera.
Now I would like to share some of them with you!

Part of the "motives" are familiar to faithful readers of my other blog.
But then I have "only" been taking photos of them to use them as illustrations to the blog text. Here they are separate scanned.

I dare not promise you
that I can manage to give you one picture a day ....
But I'll do it as often as I can!

Read my simple "rules" in the gadge above!
Of cource I will be happy if you use my badge (in the right column) to link back here!

My first "give-away-image" is the front page of a wonderful German gardening magazine from the early 20th century. You will get more from that magazine! ;-)