Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!26 februari 2010

Kungliga hufvudstaden...
... var alltid ett populärt bildmotiv
under den patriotiska viktorianska eran.
Här framsidan till en liten fotomapp
och en extra bild av kungliga slottet.
Och så framsidan till ännu en liten mapp
för papper från försäkringsbolaget Skandia.

The Royal capital ..
...was always a popular photo theme
during the patriotic Victorian era .
Here a frontpage of a photo folder
and an additional image of the royal palace.
And the front page to another small folder
for papers from the insurance company Skandia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar