Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!26 april 2011

Annonser
... från Örebro Adresskalender 1945 .....


Advertises
... from Orebro Adress Calender 1945 ........

17 april 2011

Illustrationer II
Ännu några söta bilder 
ur tidningar med mera
från förra sekelskiftet....
Illustrations II
Some more cute pictures
from papers
from the  turn 1800-1900...

16 april 2011

Illustrationer
Vinjetten till en söndagsskoltidning från 1910
och några söta tidningsillustrationer
blir dagens bilder....Illustrations
The vignette of a Sunday School paper from 1910
and some cute illustrations
will be the pictures for today....

14 april 2011

Växthus
- ett för inomhusbruk och ett för utomhusbruk
för att ta hand om känsliga plantor.
Båda bilderna är hämtade 
ur en en gamnmal bok
"Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln".
Boken var ämnad
både för professionella trädgårdsmästare 
och för andra intresserade.
Utgavs i flera upplagor 
under 1800- och tidigt 1900-tal.
Författare var Lindgren, Phil med flera
från Svensk Trädgårdsföreningen.Greenhouses
- one for indoor
and one for outdoor
for taking care of special plants.
Both pictures are
from an old book for gardeners
of all kind
"Guide to the Swedish Gardening".
Aimed for both professional gardeners
and others.
Published in several editions
during the late 19th century
and early 20th.
Authors: Lindgren, Phil and some more
from the Swedish Horticulture Society.

12 april 2011

Annonser i almanckorna IV
Här är de fyra sista  månadsannonserna
ur min almanacka från 1931
- utgiven av kooperativa förbundet.....

Ads in the calenders IV
The four last ones of the monthly advertises
in my calender from  1931
- published by the cooperative organisation.....

Annonser i almanckorna III
Ännu fyra stycken  månadsannonser
ur min almanacka från 1931
- utgiven av kooperativa förbundet.....

Ads in the calenders III
Four more of the monthly advertises
in my calender from  1931
- published by the cooperative organisation.....

08 april 2011

Annonser i almanckorna II
I almanackan från 1931
- utgiven av kooperativa förbundet -afnns en annons för varje månad
för olika kooperativa produkter.
Här kommer de fyra första annonserna.....
Ads in the calenders II
In the calender from  1931
- published by the cooperative organisation -
there was an ad for each month
for various cooperative products. 
Here comes the first four ads.....

05 april 2011

Annonser i almanckorna
Några läckra annonser
ur en av mina nyinköpta, gamla almanckor
- en almanacka från 1931
utgiven av kooperativa förbundet.

Ads in the calenders
Some great ads
from one of my new purchased old calender
- one from 1931
published by the cooperative association.