Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!05 april 2011

Annonser i almanckorna
Några läckra annonser
ur en av mina nyinköpta, gamla almanckor
- en almanacka från 1931
utgiven av kooperativa förbundet.

Ads in the calenders
Some great ads
from one of my new purchased old calender
- one from 1931
published by the cooperative association.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar