Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!12 april 2011

Annonser i almanckorna IV
Här är de fyra sista  månadsannonserna
ur min almanacka från 1931
- utgiven av kooperativa förbundet.....

Ads in the calenders IV
The four last ones of the monthly advertises
in my calender from  1931
- published by the cooperative organisation.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar