Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!17 juni 2010

För barn och ungdom
Några böcker för barn och ungdom
från mellankrigstiden.
Det går inte att återge hela böckernas innehåll
- även om man gärna skulle vilja!;-)
Men de tidstypiska bilderna av framsidor
(....och någon insida...)
är både rätt "beskrivande"
och roliga att se på.

For children and youth
Some books for children and youth
from the interwar period.
You can not show the entire book content
- even if it really would have been nice to do so!;-)
But the time typical pictures
of the front
(...and some from the inside...)
are both "descriptive"
and fun to watch.

15 juni 2010

Blandad kuriosa
Två bilder utan gemensam nämnare
men roliga att titta på var för sig:

Ett barnmönster från 1930/1940-tal.
En annons för en populär grammofonmodell
från 1930-talet.
Min pappa hade en så´n.
Jag fick barnskivor (s.k. "stenkakor")
när jag var liten
som jag spelade på den.
Jag minns ännu det skrikiga ljudet!
Trots handduken som vi la in i högtalaren!;-)

Mixed curiosities
Two pictures with no connections
but both fun to look at:
A sewing pattern for children cloth
from 1930/1940s.
And an ad for a very popular grammophone modell
from 1930s.
My father had one.
I got childrens music for it
when I was a kid.
I can still remember the screaming sound!
Though we put a towel in the loud speaker!;-)

14 juni 2010

Om inneväxter - med mera
Herr Axel Holzhausen
är en svensk trädgårdslegendar
- inte minst inom svensk trädgårdslitteratur.
Den som önskar veta mer om honom
kan läsa vidare här.
Jag har många böcker av Holzhausen
- någon efter min pappa
och också en del inköpta på antikvariat.
Här en om inomhusväxter från 1934.

Här en annan bok om krukväxter
utgiven av ICA-förlaget 1943.

Sist en annons för Carbisol
mot skadeinsekter på fruktträd.
Den är hämtad ur ett nummer av
"Allmän Svensk Trädgårdstidning"
från 1930-talet.
Ingen skyddsutrustning här inte!;-)


About Pot Plants - and more
Mr Axel Holzhausen
was a swedish gardener legend
- especially in garden litterature.
He wrote lots of gardening books.
I have a few
- some from my father
and some I have bought
in anthequarian book stores.
Here is one about pot plants
published in 1934.
Then another book on pot plants
published by ICA 1943.
And finally an ad for Carbisol
against insect pests on fruit trees.
I have scanned it from a swedish garden magasin
from 1930s.
No protective equipment!;-)

13 juni 2010

Sånglekar
Svärmor utbildade sig redan på 1930-talet
till barnträdgårdslärarinna
vid Fröbelsinstitutet
och arbetade sen som
barnträdgårdslärarinna/förskollärare
i hela sitt yrkesverksamma liv.
Jag har många vackra böcker efter henne
- inte minst sångböcker.
Här två med sånglekar för de små.Books for singing games
My mother in law
became Kindergarten teacher
at the Fröbel Institute
as early as in the 1930s.
She then worked as
Kindergarten/preschool teacher
her whole life.
I have many beautiful books
from her
- especially music books
... like those.

12 juni 2010

Kokböcker
Några svenska kokböcker från
från (ca) 1940-talet
inklusive svärmors
amerikanska kokbok
från samma tid
-alla med samma tidstypiska
"husmorsideal" .

Cookbooks
Some swedish cookbooks
from (ca) 1940s
including my mother in law´s
american cookbook
from about the same period
- all with the same typical
"house wife ideal".

09 juni 2010

llustrationer
Idag några fina illustrationer
ur gamla sagoböcker.
Illustrations
Tooday some nice
illustrations
from old childrens books.

08 juni 2010

Kuriosa
Idag består bildskörden av
ett roligt gammalt bokmärke
och en gammal vacker fruktaffärspåse.

Curiosities
Todays pictures are
an old paper scrap
and an nice old paperbag
of the kind earlier used in fruit shops.

07 juni 2010

Lyxtelegram
....var förr vanliga vid till exempel
stora födelsedagar, bröllop och liknande.
Hälsningen kunde man ringa in
och så valde man ut en lyxtelegramblankett.
De fanns avbildade på telefonkatalogens insida
och det fanns ett tjugotal motiv att välja bland.
I städerna bars telegrammet sen ut
av särskilda telegrambud.
1977 upphörde Televerket
med verksamheten.
Här några äldre telegrambilder (ca 1940-tal).Luxury telegrams....
.... used to be common for big birthdays, weddings etc.
An operator took your message by phone.
You chosed a form among the about twenty motifs
on the inside of the telephone directory´s cover.
In urban areas the telegram was carried out by a special bid.
The activity ceased in 1977.
Here some older telegram pictures (around 1940 or so).
Folkloristiska
illustrationerFolklore illustrations

04 juni 2010

Samhällsinfo
Några roliga vinjetter
för Post och Sjukvård
från början av 1900-talet.
Och så några sedelärande
enkelt utformade
teser
för att lära ut viktig
samhällsinfo
till det yngre släktet.
Den sista bilden om
industrins ökning
tog jag framförallt med
för att den visade
den tidens vackra sedlar.

Society Info
Some vignettes
for the Post and for the Health Care
from the beginning of 1900s.
Then some moral theses
which in simple text
teach the young generation
´bout the society.
(Like:" When you steal, you will be arrested,
and then you will be tried")
I chosed the last picture
´bout the growing industry
to show the great images
on that time bills.

03 juni 2010

Foto-baksidor
Gamla ateljéfotons baksidor
är också fina, tycker jag
- med sina sirliga bokstäver
och sin information.
Intressant också att se
hur många kvinnor det var
som idkade fotografyrket då.
Photos backside
Even the backside
of old studio photo´s
are lovely
- with it´s ornate letters
and interesting information.
One can also see
what great oppurtonity
this profession
was for women at that time.