Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!07 juni 2010

Lyxtelegram
....var förr vanliga vid till exempel
stora födelsedagar, bröllop och liknande.
Hälsningen kunde man ringa in
och så valde man ut en lyxtelegramblankett.
De fanns avbildade på telefonkatalogens insida
och det fanns ett tjugotal motiv att välja bland.
I städerna bars telegrammet sen ut
av särskilda telegrambud.
1977 upphörde Televerket
med verksamheten.
Här några äldre telegrambilder (ca 1940-tal).Luxury telegrams....
.... used to be common for big birthdays, weddings etc.
An operator took your message by phone.
You chosed a form among the about twenty motifs
on the inside of the telephone directory´s cover.
In urban areas the telegram was carried out by a special bid.
The activity ceased in 1977.
Here some older telegram pictures (around 1940 or so).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar