Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!04 juni 2010

Samhällsinfo
Några roliga vinjetter
för Post och Sjukvård
från början av 1900-talet.
Och så några sedelärande
enkelt utformade
teser
för att lära ut viktig
samhällsinfo
till det yngre släktet.
Den sista bilden om
industrins ökning
tog jag framförallt med
för att den visade
den tidens vackra sedlar.

Society Info
Some vignettes
for the Post and for the Health Care
from the beginning of 1900s.
Then some moral theses
which in simple text
teach the young generation
´bout the society.
(Like:" When you steal, you will be arrested,
and then you will be tried")
I chosed the last picture
´bout the growing industry
to show the great images
on that time bills.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar