Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!16 mars 2010

Tysk trädgård
Minns ni den första bilden jag la in här för en månad sen?
Den visade framsidan av ett tyskt häfte
- "Der Hausgarten" av A Janzon.
Häftet ingick i en serie månadshäften
utgivna av förlaget Velhagen & Klasing
( serien utgiven ca 1910-1926?).

I serien ingick många ämnen
- geografi, musik, litteratur och trädgård.
Förlaget utgav också en tidskrift som hette "Daheim".
I övrigt var förlaget mest känt för sin utgivning av kartor o dyl
.
"Der Hausgarten" har nr 85 i serien av häften
och bör därför vara utgivet omkring 1912, möjligen 1913.
Här några av dess insidor och bakpärmens in- och ut-sida
med vackra trädgårdsbilder, jugendramar och gotisk text.

För den som kan tyska och kan läsa gotisk skrift
kan det vara särskilt roligt att klicka upp den första bilden
och läsa Janzons inledande ord om trädgård som konstverk.

German Garden
Do you remember the first picture I put in about a month ago?
It showed the front of a german booklet
called "Der Hausgarten" of A. Janzon.
The booklet was part of a serie of booklets
issued by the publisher "Velhagen & Klasing"
(the serie was published from ca 1910-1926?).

The serie included booklets with many subjects
- for example geography, music, litterature and gardening.
The publisher also published a magazine called "Daheim".
Otherwise the publisher was best known for publishing maps etc.

"Der Hausgarten" was nr 85 in that serie of booklets.
It means it must have been published about 1912 or 1913.
Here are some of its inside pages
and its back page in and out side
with beautiful garden images, jugend frames and gothic text.

For those who know german and can read a gothic text
it can be fun to enlarge the image
to read Janzons introductory words of gardening as an art work.

1 kommentar: