Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!03 maj 2010

Svensk Trädgård
En vacker bok om "Blomsterodling under glas" från 1913.
Och årsskrift för Svenska Trädgårdsföreningen från 1857.
Svenska Trädgårdsföreningen bildades 1832
efter förebild av Royal Horticulture Society i England.
Föreningen upphörde 1911 ( av ekonomiska skäl).
Swedish Garden
A beautiful book about growing flowers "under glass"
published in 1913.
Then a yearbook for The Swedish Horticulture Society
from the year 1857.
The Swedish Horticulture Society was founded 1832
inspired of Royal Horticulture Society in England.
The society ceased to exist 1911 ( financial reasons).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar