Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!05 maj 2010

A B C
Språkövningar igen!
Läsebok och övningsbok
från 1900-talets början.
Bilderna i färg är från en bok
i gammal traditionell stil
Just detta ex är en utgåva från 1950.
Men då den tjugofjärde upplagan.
Med andra använd under lång tid innan också....


A B C
Language exercises again!
Reading book and exercise book
from the early 20th century.
The pictures in color
is from a book
published 1950.
But it is the twenty-fourth edition
so it have been used in the schools
for a long time even before 1950....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar