Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!06 maj 2010

Amerikanska hotell
Idag några amerikanska brevvinjetter
från hotellbrevpapper
från förra seklets början.
Titta särskilt på gatumiljöerna
omkring entréerna!
American hotels
Today some some vignettes
from the beginning of the 20th century
from letters
written on hotel papers.
Look espacially
at the enviroment round the entrances!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar