Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!01 januari 2011

Skridskosegling
Kanske mer sällsynt idag (?),
vanligare vid 1900-talets början.....
Skate Sailing
Pretty rare today (?),
more common in the early 1900.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar