Free Graphic

Det är fritt fram att ladda hem och använda alla bilderna från denna blog
- gäller alla bilder utom headern.
Du kan inte...: sälja bilderna - separat eller i collage på CD eller på annat sätt!

-------------------------------------------------------
You´re free to download and use all images at this blog
except the header
But do not ...: ...sell the images
- separate or in any collage, on CD or otherwise!19 april 2010

Skånska annonser
Nu är frågan- kunde man för hundra år sen
få bästa "hvetemjölet"
i Malmö eller Kristianstad?......?
Titta på det här (klicka) inlägget
och jämför med den här annonsen
så förstår ni min undran!;-)
Och här ännu några intressanta
skånska annonser
från förra sekelskiftet...

Advertises
One can wonder - did you get the best flour
in Malmö or in Kristianstad
a hundred years ago?......?
By comparing the first ad here
to the first one in this post (click)
you will understand my wonder!;-)

After that some more
interresting skanish ads
from the early 19th century....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar